Dwi’n ddig Mary Ellen, dwi’n ddig!

Jack-PleasantsDwi’n ddig, dim fel y dug Caeredin wrth gwrs ond mae o yn ddyn digon dig ei hunan. Mae dicter ac anfodlonrwydd yn cwrso trwy fy ngwythiennau ac dwi am gymryd perchnogaeth o’r teimlad hollol naturiol yma.

Rydym wedi cael ein hannog i guddio ein dicter. Dydy o ddim yn rhywbeth i ddangos yn gyhoeddus ond faint o bobol sydd yn ddyddiol ar fin berwi drosodd fel sosban fach yn berwi ar y tân neu sosban fawr yn berwi ar y llawr?

Yn America mae o yn fis ymwybyddiaeth iechyd meddwl, yn y deyrnas ranedig gawn ni wythnos, ag yn ôl y sôn fydd S4C yn dangos rhaglenni am y pwnc. Ni fyddaf yn gweld yr un oherwydd dwi’n beio’r peiriant propaganda yma am achosi gymaint o anfodlonrwydd a dicter yn y byd. Y gobaith nol yn 1982 oedd fasa mwy o Gymraeg ar y cyfryngau yn annog mwy o bobol i siarad Cymraeg yn eu bywyd bob dydd ond yn anffodus efelychu’r diwylliant Eingl Americanaidd arwynebol mae o wedi gwneud.

Oherwydd dwi ddim yn defnyddio meddyginiaeth i fy nghyflwr iechyd meddwl bellach mae fy nheulu annwyl wedi bod yn dyst i ‘angry outbursts’. Dwi fel matchen chi! Chwythu fyny ar y pethau mwyaf dibwys ond dwi yn gweld o’n llesol. Dim iddyn nhw wrth gwrs, ond mae o allan o fy system yn syth yn lle mwydro fy mhen fel yn yr hen ddyddiau ac wedyn cymryd cyffuriau i dawelu beth sydd yn hollol naturiol. Dicter! Anger!

A dwi’n rhegi llawer ar hyn o bryd hefyd! Fy nymuniad fasa cerdded i lawr Great Darkgate Street neu Heol y Frenhines yn rhegi ar bobol. Mi wnes i hynny yn Amsterdam ond ges i fy arestio am hwnna! “Not the done thing old boy to show your anger to the world! Keep your anger and frustration in house and take it out on your loved ones.”

Beth sydd yn digwydd yn y Deyrnas Gyfunol os ydych chi yn dangos emosiwn yn gyhoeddus yw y bydd yr Heddlu yn cael eu galw. The Boys and Girls in Blue ydy’r first line of defence yn erbyn beth mae cymdeithas yn galw’n ‘afiechyd meddwl’. Sut allith o fod yn afiechyd i fynegi eich rhwystredigaeth gyda’r ffaith fod eich iaith gynhenid yn cael ei lladd gan gor ddefnydd o iaith ein cymdogion dros Glawdd Offa? Sut allith o fod yn afiechyd i weiddi a sgrechian yn erbyn cyfalafiaeth a phrofit a phres? Sut allith o fod yn afiechyd i gicio hen fatras yn lle aelodau o’ch teulu sydd wedi carcharu chi mewn i straightjacket pobol neis neis Cymry Cymraeg.

Beth oedd Punk ond sgrech yn erbyn parchusrwydd? Taswn i ddim wedi methu fy exams a mynd off y rails faswn ni wedi hoffi bod yn blismon oherwydd fy mod i yn credu mewn bihafio eich hun ond na fo ar yr ochr arall ydw i rŵan, ar ochor arall y barricades fel petai.

Tan iddo fo ddigwydd i chi’r bobol barchus Cymraeg 9-5, fyddwch chi ddim yn gwybod go iawn beth ydy ‘afiechyd meddwl’. Fyddwch chi yn meddwl fod o’n digwydd i bobol eraill a dyna’r broblem i fi, fod o’n digwydd i bobol eraill a bod hwnna yn parhau’r stereotype ohonom ni a nhw. Pan fyddwch chi nesaf yn eich dagrau ac yn eich diod peidiwch byth a meddwl eich bod chi yn dioddef o afiechyd meddwl.

David Williams

@davidredbutton

image_pdfPDFimage_printArgraffu
Rhannu

Gadael Ymateb