“Does dim un teimlad yn barhaol.” – Manon Elin

Nes i sgwennu’r darn yma wrth wella o gyfnod gwael yn ddiweddar, er mwyn atgoffa fy hun nad yw’r cyfnodau, neu’r dyddiau, gwael yn parhau am byth, er ei fod yn teimlo felly ar y pryd. Dyma neges i unrhyw un sy’n mynd drwy amser caled ar hyn o bryd…

Ti’n meddwl bod y byd yn dy erbyn di, ond ti sydd yn erbyn dy hun.

Ti’n gwrthod credu y gall pethau wella, ond dyna natur y salwch, mae’n llenwi dy feddwl â chelwyddau; ‘gall pethau ddim gwella’, ‘fedri di ddim ymdopi.’ Buan y cei di’r cryfder i herio’r meddyliau hyn a chredu dy lais dy hun.

Gad i bobl dy helpu. Paid â chadw hyn i dy hun, rwyt ti wedi gwneud hynny am rhy hir. Ti’n teimlo dy fod di ar ben dy hun, ond mae ‘na bobl sy’n ysu i dy helpu. Gad nhw i mewn, dwyt ti ddim yn fwrn.

Dwyt ti ddim eisiau gwneud dim ac mae popeth yn ymdrech, ond fydd pethau ddim wastad mor anodd â hyn. Does dim un teimlad yn barhaol.

Gwna beth bynnag ti angen i fynd drwy’r diwrnod, a phaid â theimlo’n euog am hynny. Bydd digon o amser i weithio pan fyddi di’n teimlo’n well.

Mae gen ti gymaint i gyfrannu, ac fe ddei di i sylweddoli hynny eto’n fuan. Paid â gadael i’r anobaith dy lethu. Dim ond cyfnod yw hyn.

Cofia am yr holl bethau rwyt ti’n llwyddo i’w gwneud – y pethau bach a’r pethau mawr.

Ti’n meddwl bod hyn am bara’ am byth, ond byddi di’n edrych yn ôl ar hyn fel cyfnod gwael yn unig.

Mae’n erchyll nawr, ond bydd hyn yn dy alluogi i werthfawrogi ac i fwynhau’r pethau bychain hyd yn oed yn fwy maes o law.

Ti’n meddwl mai fel hyn mae pethau i fod, ond rwyt ti’n haeddu bod yn hapus.

Rwyt ti wedi bod yma o’r blaen ac wedi dod drwyddi, ac fe ddei di drwyddi eto. Mae’n anodd, ond mae’n werth yr ymdrech.


image_pdfPDFimage_printArgraffu
Rhannu

Gadael Ymateb