Cerdded a Gweithio

Ben WimbushMae’r dyn yma, Ben Wimbush, yn ysbrydoliaeth i mi. Mae o yn anfon negeseuon i mi ar y cyfryngau cymdeithasol i ofyn a ydwyf wedi gwneud fy #20isplenty – ugain munud o ymarfer corff bob dydd. Ar ôl neges ddoe mi es i allan i gerdded llwybr cyhoeddus yng Ngheredigion a sylweddoli fod o’n iawn.

Roedd ugain munud yn ddigon i wneud i mi deimlo’n well. Felly dyma fi yn cyfieithu #20isplenty i #20ynddigon a deud wrth Ben faswn yn ceisio ysgogi fy nghyd Gymry i ddilyn y mantra.

Gyda gwaith a chyfrifoldebau a bwyta a siopa mae’n hawdd anghofio fod ymarfer corff ym mha bynnag ffordd yn gallu fod yn iachus iawn i’r enaid ac i’r meddwl. Dwi ddim yn or-hoff o bethau ffurfiol felly cerdded yw fy newis i o ymarfer corff. Ble bynnag allai mi gerdda’i.

Nid oes gan Ben y dewis yna, felly ar ei beiriant ymarfer corff aiff o bob dydd ac ar ei wefannau mae o yn dangos ac ysgogi pobol eraill ac yn deud “os allai wneud o allwch chi”.

Mae mor hawdd mewn pwl o iselder i wneud dim. Dim dewis ydy iselder ond mae o yn ddewis i frwydro fo neu beidio yn fy mhrofiad i. Mi allwn i gymryd y tabledi a thynnu yn ôl o fywyd, eistedd ar y soffa a gadael i’r meddyliau pyli. Mae ‘na le i hwnna ond hefyd mae ‘na le i gerdded ac i seiclo ac i yoga.

Mae o’n dibynnu ble ydych chi yn y cylch anhwylder! Gorfeddwl am bethau negyddol yw fy mhroblem i, ond dwi’n gweld fod y meddyliau cas yn pylu ar ôl i mi gerdded am ryw hanner awr.

Dwi’n ceisio osgoi gymaint o gyfrifoldebau bywyd a gallaf oherwydd mae ‘stress’ yn gwneud fy nghyflwr i’n waeth. Y broblem wedyn ydy fod hyn yn eich rhoi chi mewn lle bregus o ennill eich tamaid oherwydd cael ein talu am y maint o stress allwn ni ddioddef ydym ni yn y bôn. Y mwyaf o stress y mwyaf y cyflog! Mi allwch chi fod y person mwyaf galluog, ond unwaith fod problemau iechyd meddwl yn cydio mi allith hwn effeithio ar eich gallu i gael a chynnal gwaith. Ond dyle fe ddim bod fel hyn.

Dim offerynnau mecanyddol ydym ni! Ry’n ni’n eneidiau byw ac mi ddylwn ni gael ein trin gan gymdeithas felly! Mae 12 mlynedd wedi pasio ers fy niagnosis o Anhwylder dau begwn, dwi wedi gwneud gwaith gwirfoddol yn yr amser yna ond mae fy ngradd, fy ôl-radd a fy nghymwysterau dysgu yn golygu ddim byd i gyflogwyr sydd eisiau cael gwarant fod eu gweithiwr newydd yn mynd i gydymffurfio gyda beth bynnag wnawn nhw ofyn iddyn nhw wneud.

Fy nymuniad i fasa ffeindio gwaith rhan amser, sydd ddim yn rhy stressful ac sydd yn talu cyflog dechau ac sydd yn ugain munud o gartref.

Cofiwch #20isplenty #20ynddigon

David Williams

image_pdfPDFimage_printArgraffu
Rhannu

Gadael Ymateb