Byddwch yn Garedig – Huw Marshall

Mae un peth yn sicr, mae pandemig Covid-19 wedi bwrw’r diwydiannau creadigol yn galed. Dros nos cafodd y swîts “off” ei bwyso ar ddarnau enfawr o ddiwydiannau Ffilm a Theledu yng Nghymru a chaeodd drysau ein theatrau a gofodau perfformio. Eleni bydd dim gwyliau lle geith amryw berfformwyr lwyfan i rannu eu doniau.

Mae bod yn greadigol yn eich gwneud yn fwy debygol o ddioddef o anhwylder hwyliau – mae hyn yn ôl ymchwil trwyadl gan Christa Taylor o Brifysgol Albany State.

Dwi’n licio meddwl fy mod i’n berson creadigol, dwi di actio ar deledu, perfformio stand up, sgwennu comedi a dwi’n ceisio meddwl am syniadau doniol pob dydd er mwyn dod â ychydig o “folycs” i’r cyfryngau cymdeithasol Cymraeg.

Mae bod yn greadigol a doniol yn ddigon o her ar ddiwrnod arferol, wel triwch bod yn greadigol a doniol mis fewn i bandemig gall eich lladd chi yn ôl y llythyr mae’r Prif Swyddog Meddygol dros Gymru wedi danfon i chi. Llythyr sy’n eich ymgynghori i beidio crwydro o’r tŷ am 12 wythnos ac ymbellhau o’ch teulu. Pan mae eich cytundeb presennol yn cael ei ganslo a’ch joban nesa yn diflannu diolch i wyliau di-ri yn cael eu canslo. Ychwanegwch y ffaith fod cryn dipyn o bobol o’r sector wedi syrthio trwy dwll yn rhwyd diogelwch cefnogaeth ariannol y llywodraeth a mae eich cais am budd-dal cyffredinol yn cael ei wrthod yn dilyn treulio dyddiau yn cwblhau’r cais…

Gall unrhyw un o rhain gael effaith ar rywun bregus, ond gyda’i gilydd mae’r effaith yn cael ei luosi can g

waith.

Mewn ymateb i’r argyfwng mae cyrff cyhoeddus wedi creu cronfeydd argyfwng, rowndiau comisiynu brys – llygedyn o olau yng nghanol storm.

Y broblem gyda hyn mae’n creu broses gystadleuol, rhwng griw o bobol sy’n despryt am unrhyw tamaid o newyddion da. Checio e-byst deg gwaith pob awr i weld os yw’r golau gwyrdd hir ddisgwyledig wedi ei tanio…

Felly dychmygwch yr effaith ar ben bore Llun ar ddechrau wythnos arall o

gadw pen allan o’r dŵr yr e-bost gyntaf i gyrraedd drwy’r blwch post rhithiol ond neges sy’n ymateb i gais….

“……bla bla bla…..bla bla… bla bla bla….Mae’n ddrwg gen i felly eich hysbysu nad ydym am ddatblygu “eich syniad” ymhellach – ond yn gwerthfawrogi’n fawr eich cynnig”

Dim eisin ar y gacen, gwerthfawrogiad, diolch yn fawr…. Thancs y bynsh.

Dwi’n siŵr doedd dim bwriad penodol yn yr amseru na malais ‘sa neges o’i fath yn cael effaith negyddol ar rhywun sy’n trio’i orau i dal dau ben llinyn ynghyd.

Ond plîs rhowch ystyriaeth i sut a phryd ‘da chi’n cyfathrebu newydd fel hyn? Da ni ddim fel chi yn derbyn siec ar ddiwedd pob mis…..

Byddwch yn garedig.

 

Rhannu

Gadael Ymateb