Pan dylse pethau fod yn berffaith… – Angharad Hughes

Roeddwn wastad yn berson nerfus o’r adeg fedrai gofio. Yn 2015 mi wnes i briodi fy ngwr sydd yn gefn imi bob tro. Wedyn yn 2016 ddoth Cian y mab….roedd pob dim yn berffaith. Ty bach clud i deulu bach newydd. Perffaith! Jyst perffaith! 

Meddwl yn ol… doedd labour Cian ddim yn hynod o garedig arna i! (heb fynd i ormod o fanylion!) Roedd Cian mis yn gynnar a roedden ni yn yr ‘sbyty am wythnos. Erbyn diwedd yr wythnos roeddwn jyst isio mynd adre …. dyma oedd y dechre imi o ran heriau iechyd meddwl. Doedd genai ddim awydd ca’l shower… dim awydd neud dim. Jyst isio mynd adref. Dwi’n cofio y nyrs yn dod atai a gofyn imi fynd am dro lawr y coridor (hyn wedi’r nôs ) … nesi ddeuthi… os ai, ddoi ddim yn ol… roeddwn yn bendant am hyn. O’r diwedd, ges i fynd adre. Hwre! Amser enjoio’r cyfnod mamolaeth….

Pan oedd Cian yn 5 wythnos oed, roedd gan Mam apwyntiad yn yr ysbyty. Roedd ganddi ulcer yn ei cheg ac wedi cael biopsy. Doedd y Dr ddim yn poeni dim amdano a dwedodd ‘It’ll be nothing so don’t worry’ felly doedd Mam ddim isio neb fynd efo hi am y canlyniadau gan bod y Dr mor bendant!

Ar y diwrnod hwnnw doeddwn i methu gadael iddi fod yne ar ben ei hun… nesi droi fyny heb iddi wybod… a mewn a ni i weld y Dr.  Peth nesa… ‘ you have mouth cancer’. ….. be?? Sut??? Wel roedd Mam wedi crymblo yn y fan a’r lle, ond mi oni angen gwybod mwy felly drwy’r niwl o gwmwl nesi allu gofyn be oedd y camau nesaf.  Gath Mam op, wedyn yr all clear. Haleliwia.

Ar ôl hyn roeddwn yn stryglo gyda bob dim. Doedd genai ddim mynedd efo Cian, dim mynedd wneud te! Dim mynedd llnau ty! Hitting rock bottom. Ar ol crymblo yn gwaith es i weld y Dr a ges i gwnsela (ac yn dal i fynd hyd heddiw).

Ar ol ‘chydig o amser, roeddwn isio plentyn arall (gan bo fi’n teimlo’n well yn fy hun). ‘Nath fy ail blentyn, Hari, gymryd blwyddyn i’w conceiveio! Nath hyn yrru fi yn hyrt ac i gwestiynnu be oedd yn bod arnai gan bod fy mhlentyn cynta, Cian, dim ond wedi cymryd mis!

Rwyf erbyn wan ar feddyginaeth imi allu bod yn fam da i’r hogie ac imi deimlo yn dda yn fy hun hefyd.

Dwi’n gweld o mor bwysig cael amser i fi’n hun y dyddiau yma… headspace app, neu bath cynnes neu cerdded y ci ar ben fy hyn! Hefyd, dwi nol yn gwaith rwan ac yn cael amser i fod yn fi am y dau ddiwrnod hynny a ddim jyst ‘Mam’!

Mae pethau mewn bywyd yn anodd ond gyda Gwr/ Teulu/ Ffrindiau mor wych sydd genai… ‘anything is possible to get through!’

Angharad Hughes

image_pdfPDFimage_printArgraffu
Rhannu

Gadael Ymateb