Symptomau

Straen

Stress

Yr anghydbwysedd rhwng y galwadau arnom ni a’n gallu i ymdopi â’r galwadau hyn.

Teimladau Hunanladdol

Suicidal Feelings

Gall teimladau hunanladdol amrywio o syniadau haniaethol am orffen eich bywyd i wneud cynlluniau clir i ladd eich hun.

Trichotillomania

Trichotillomania

Cyflwr lle mae person yn teimlo’r angen i dynnu eu gwallt.

Unigrwydd

Loneliness

Y teimlad pan nad yw ein hangen am berthnasoedd a chysylltiadau cymdeithasol yn cael ei ddiwallu.