Sgwrs a Myfyrdod Bwdhaidd

Sgwrs gyda Prajnavaca (Paul Mason) o Ganolfan Fwdhaidd Caerdydd am bwysigrwydd myfyrdod yn y cyd destun Bwdhaidd, a chyfle inni gyd fwynhau myfyrdod ymlaciol gyda’n gilydd.

Roedd y sesiwn yn rhan o gyfres #MawrthMeddwl, sef digwyddiadau ymlaciol a sgyrsiau ynghylch lles, ar ein tudalen Facebook am 8pm ar nos Fawrth olaf bob mis.