Myfyrio gyda Siôn Jones

Sesiwn fyfyrio arbennig gyda Siôn Jones sy’n ymwneud â sut y gallwn ddod o hyd i heddwch a sefydlogrwydd.

Mae’n cynnwys:

  • Dau fyfyrdod dan arweiniad Siôn
  • Cyngor ar sut i dawelu eich meddwl a chadw’n iach yn feddyliol
  • Cyngor ar ddelio â gorbryder/straen