Cerdded ac iechyd meddwl

Sgwrs gyda Brân Devey o Ramblers Cymru am sut mae cerdded ac awyr iach yn elwa ein iechyd meddwl a lles yn ystod tymor yr Hydref.

Roedd y sesiwn yn rhan o gyfres #MawrthMeddwl, sef digwyddiadau ymlaciol a sgyrsiau ynghylch lles, ar ein tudalen Facebook am 8pm ar nos Fawrth olaf bob mis.