Braslunio – Help i athrawon wrth ddychwelyd i’r ysgol

Beth am dreulio 5 munud bob dydd yn braslunio er mwyn helpu i ddelio gyda gofid a straen? Dyma fideo yn benodol i athrawon sy’n llawn cyngor a syniadau syml gan yr artist Elin Crowley.