Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl

Dyddiad: Mai 13, 2019

> Mai 19, 2019

Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl

Mae wythnos ymwybyddiaeth iechyd meddwl yn dechrau bob blwyddyn ar yr ail ddydd Llun ym mis Mai.

Pwrpas yr wythnos yw i annog pobl i siarad am iechyd meddwl, a chodi ymwybyddiaeth o salwch meddwl, pwnc sydd yn dal i fod yn dabŵ yng Nghymru.

Mwy o wybodaeth : Mental Health Foundation (Saesneg)