Wythnos Iechyd Meddwl Plant

Chwefror 5, 2024Chwefror 11, 2024

Nod Wythnos Iechyd Meddwl Plant yw cefnogi iechyd meddwl a lles emosiynol plant a phobl ifanc.

Trefnir yr wythnos yn flynyddol gan Place2Be sy’n darparu cymorth ac hyfforddiant arbenigol mewn ysgolion i wella lles emosiynol disgyblion, teuluoedd, athrawon a staff yr ysgol.