Wythnos Iechyd Meddwl Plant

Dyddiad: Chwefror 4, 2019

> Chwefror 10, 2019

Nod Wythnos Iechyd Meddwl Plant yw cefnogi iechyd meddwl a lles emosiynol plant a phobl ifanc.

Trefnir yr wythnos yn flynyddol gan Place2Be, elusen iechyd meddwl plant mwyaf y DG, sy’n darparu cymorth ac hyfforddiant arbenigol mewn ysgolion i wella lles emosiynol disgyblion, teuluoedd, athrawon a staff yr ysgol.

Mae hunan-barch isel yn effeithio ar fwy nag 8 o bob 10 o’r disgyblion sy’n cael cymorth un-i-un gan Place2Be.