Diwrnod Ymwybyddiaeth PTSD

Mehefin 27, 2024

Nod y diwrnod yw addysgu am Anhwylder Straen Wedi Trawma (PTSD) ac annog pobl i siarad amdano. Mae’n pwysleisio fod triniaeth ar gael a bod gobaith am fywyd gwell.