Diwrnod Ymwybyddiaeth PTSD

Date: Mehefin 27, 2024
Time: 12:00 am - 12:00 am
PTSD

Nod y diwrnod yw addysgu am Anhwylder Straen Wedi Trawma (PTSD) ac annog pobl i siarad amdano. Mae’n pwysleisio fod triniaeth ar gael a bod gobaith am fywyd gwell.