Diwrnod Iechyd Meddwl y Byd

Date: Hydref 10, 2024
Time: 12:00 am - 12:00 am

Nod Diwrnod Iechyd Meddwl y Byd ydy codi ymwybyddiaeth o faterion iechyd meddwl ar draws y byd.

Gall problemau iechyd meddwl effeithio ar unrhyw un, unrhyw ddiwrnod o’r flwyddyn, ond mae 10 Hydref yn ddiwrnod penodol i ddangos eich cefnogaeth i well iechyd meddwl a dechrau gofalu am eich lles eich hun.