Diwrnod Iechyd Meddwl y Byd

Diwrnod Iechyd Meddwl y Byd – Hydref 10

Amcan Diwrnod Iechyd Meddwl y Byd ydy codi ymwybyddiaeth o faterion iechyd meddwl ar draws y byd.

Gall problemau iechyd meddwl effeithio ar unrhyw un, unrhyw ddiwrnod o’r flwyddyn, ond mae 10 Hydref yn ddiwrnod gwych i ddangos eich cefnogaeth i well iechyd meddwl a dechrau gofalu am eich lles eich hun.

Bydd Diwrnod Iechyd Meddwl y Byd 2018 yn canolbwyntio ar Bobl Ifanc ac Iechyd Meddwl mewn Byd sy’n Newid.

Cefnogir y digwyddiad gan Sefydliad iechyd y Byd (WHO) a’r Ffederasiwn Byd-eang Iechyd Meddwl (WFMH).