Diwrnod Iechyd Meddwl Prifysgol

Mawrth 14, 2024

Mae Diwrnod Iechyd Meddwl y Brifysgol yn ddigwyddiad blynyddol i hybu iechyd meddwl y rhai sy’n byw ac yn gweithio mewn lleoliadau addysg uwch.

Mae’r fenter yn cael ei redeg ar y cyd gan UMHAN (Rhwydwaith Cynghorwyr Iechyd Meddwl y Brifysgol) a Student Minds. Am wybodaeth am broblemau iechyd meddwl yn y brifysgol yn Gymraeg, ewch i myf.cymru.