Diwrnod Iechyd Meddwl Prifysgol

Dyddiad: Mawrth 7, 2019

Lleoliad: Prifysgolion

Mae Diwrnod Iechyd Meddwl y Brifysgol yn ddigwyddiad blynyddol i hybu iechyd meddwl y rhai sy’n byw ac yn gweithio mewn lleoliadau addysg uwch.

Mae’r fenter yn cael ei redeg ar y cyd gan UMHAN (Rhwydwaith Cynghorwyr Iechyd Meddwl y Brifysgol) a Student Minds.

Maent yn annog pob myfyriwr prifysgol a staff i gymryd rhan.

Mwy o wybodaeth : Uni Mental Health Day (Saesneg)