Diwrnod Atal Hunanladdiad y Byd

Diwrnod Atal Hunanladdiad y Byd – Medi 10

Cynhelir Diwrnod Atal Hunanladdiad y Byd ar y 10fed o fis Medi. Mae’n ddigwyddiad codi ymwybyddiaeth blynyddol a drefnir gan y Gymdeithas Ryngwladol ar gyfer Atal Hunanladdiad (IASP) a Sefydliad Iechyd y Byd (WHO).

Mae dros 800,000 o bobl yn cymryd eu bywydau bob blwyddyn ledled y byd. Yn Ynysoedd Prydain, mae mwy na 6,000 o bobl yn marw trwy hunanladdiad y flwyddyn – ar gyfartaledd o 18 y dydd.

Gall teimladau hunanladdol amrywio o syniadau haniaethol am orffen eich bywyd, teimlo y byddai pobl yn well eu byd hebddoch, meddwl am ffyrdd o ladd eich hun, neu wneud cynlluniau clir i gymryd eich bywyd eich hun.

Cymorth

Os ydych chi’n mynd trwy gyfnod anodd neu’n poeni am rywun arall, mae’r Samariaid yn annog pobl i’w ffonio am ddim ar unrhyw adeg ar 116 123 (Saesneg) neu ffonio’r llinell gymorth Gymraeg ar 0808 164 0123, sydd ar agor o 7 i 11pm, 7 diwrnod yr wythnos. Nid yw’r rhif yn ymddangos ar filiau ffôn. Gallwch hefyd anfon neges e-bost at jo@samaritans.org.

Os nad ydych yn teimlo y gallwch gadw eich hun yn ddiogel ar hyn o bryd, dylech gael help ar unwaith. Ewch i unrhyw adran A&E mewn ysbyty, ffoniwch 999, neu gofynnwch i rhywun ffonio ar eich rhan.

Mwy o wybodaeth ar y dudalen – Teimladau Hunanladdol.