Diwrnod Amser i Siarad

Dyddiad: Chwefror 7, 2019

Mae’n hawdd meddwl nad oes byth adeg iawn i siarad am iechyd meddwl. Ond po fwyaf rydyn ni’n siarad amdano, y gorau fydd bywyd pob un ohonom ni.

Caiff gormod o bobl sydd â phroblemau iechyd meddwl eu gorfodi i deimlo cywilydd, yn ynysig ac yn ddi-werth. Mae Diwrnod Amser i Siarad yn gyfle i ni gyd fod yn fwy agored ynglŷn ag iechyd meddwl – i siarad, i wrando, ac i newid bywydau.

Lle bynnag rydych chi – gartref, yn y gwaith neu ar ben bryn! – siaradwch am iechyd meddwl ar Ddiwrnod Amser i Siarad.

Mwy o wybodaeth : Amser i Newid Cymru