Y golled deuluol tu ôl i her Tashwedd Daf Du : BBC Cymru Fyw

Yn ystod mis Tachwedd, bu Dafydd Meredydd yn tyfu mwstash mewn ymgais i godi ymwybyddiaeth o broblemau iechyd meddwl ymysg dynion.

Yn y DU, mae dynion dair gwaith yn fwy tebygol o gymryd eu bywyd na merched.

Dywedodd Dafydd:

“Pan o’n i tua deg mlwydd oed, collais fy Yncl Harry… Fasa rhywun byth, byth yn meddwl fasa fo’n rhywun oedd yn dioddef iselder nac yn cyrraedd y pwynt o ystyried hunanladdiad – ond eto, dyna beth wnaeth o.

Doedd dim arwydd o iselder. Dw i ddim yn meddwl fod o erioed wedi siarad am ei deimladau efo unrhyw un. Mi oedd ‘na awgrym bod o’n dechrau mynd yn rhy hen i ffermio ar ochr mynydd, dw i ddim yn gwybod os oedd hwnna’n rhan o’r rheswm dros be’ wnaeth o.

Dw i’n meddwl amdano lot. Dw i’n gofyn y cwestiwn – pam? Beth ‘nath ‘neud iddo fo fynd i’r tywyllwch a theimlo taw dyna’r ffordd allan iddo fo? Mae’n rhyfedd.”

Darllen rhagor : BBC Cymru Fyw


image_pdfPDFimage_printArgraffu
Rhannu

Gadael Ymateb