Teimlo’n unig, ynghanol dinas llawn pobl : BBC Cymru Fyw

Michelle Lloyd

Mae unigrwydd yn gallu effeithio ar bobl o bob oed. Yn draddodiadol yn cael ei gysylltu â hen bobl, y dyddiau yma, mae hi’n dod yn amlwg ei fod yn effeithio ar fwy a mwy o bobl ifanc.

Mae Michelle Lloyd, sy’n ei thridegau cynnar, yn wreiddiol o Fairbourne, ger Dolgellau, ond bellach yn byw yn Llundain. Yma, mae hi’n siarad yn agored iawn am ei thrafferthion iechyd meddwl a’i theimlad o unigrwydd.

“Dwi wastad wedi bod yn ‘chydig o loner – oes, mae gen i ffrindiau, ond dwi erioed wedi cael toreth ohonyn nhw, ac unwaith i fy mhroblemau iechyd meddwl ddod i’r amlwg yn fy ugeiniau, sleifiodd yr unigrwydd i mewn.

Mae Llundain wir yn elyn i’r unig. Oes, mae ganddo boblogaeth o dros 10 miliwn, ond ar adegau mae’n gallu teimlo fel y lle mwyaf unig ar y ddaear.

Wrth gwrs, dwi’n ymwybodol fod fy nheimladau i o arwahân-rwydd ac unigrwydd yn cael ei gynnal a’i gryfhau gan fy iechyd meddwl gwael. Mae pyliau o orbryder cymdeithasol yn golygu mod i wedi gorfod canslo cynlluniau funud ola’ yn aml, a dim ond hyn a hyn o dosturi gall pobl ei roi i ti”

Darllen rhagor : BBC Cymru Fyw


image_pdfPDFimage_printArgraffu
Rhannu

Gadael Ymateb