Tad ar chwâl : BBC Cymru Fyw

iselder

Ar ôl genedigaeth ei fab ddeuddeg mlynedd yn ôl, aeth byd un tad ar chwâl.

“Rwy’n cofio cael breuddwydion ar y pryd am fy ngwraig a fy mab bach. A’u bod nhw wedi marw yn y theatr,” meddai Mark Williams, sy’n 43 oed o Ben-y-bont ar Ogwr.

“Ro’n i’n cael meddyliau byw o weld y cyllyll ar y bwrdd, wrth fy ymyl i.”

Er mai gyda merched fyddai rhywun fel arfer yn cysylltu iselder ôl-geni, neu post-natal depression, mae dynion hefyd – gan gynnwys Mark – yn dioddef.

“Yn anffodus, aeth [fy ngwraig] Michelle ymlaen i ddioddef o iselder ôl-geni difrifol iawn, ac fe wnaeth hynny siglo fy myd, a newid pethau’n llwyr,” meddai Mark.

Ag yntau’n 30 oed ar y pryd, doedd ganddo ddim syniad beth oedd y salwch.

“Do’n i ddim yn adnabod neb a oedd yn dioddef o iselder ôl-geni, nag iselder nag unrhyw fath o salwch meddwl, a bod yn onest,” meddai Mark Williams.

“Roedd rhaid i mi fod yn gryf er mwyn gofalu amdani hi, a fy mab bach. Ond mewn gwirionedd, do’n i ddim mewn hwyliau da chwaith.”

“Wnes i fyth ofyn am help. Wnes i jest cadw’n dawel, yn sgil y stigma. Wnaeth fy iechyd meddwl ddirywio gymaint.

“Rhaid sicrhau bod dynion yn siarad am eu teimladau, ac yn dod i adnabod y symptomau yn gynt,” meddai Mark.

Darllen rhagor : BBC Cymru Fyw

image_pdfPDFimage_printArgraffu
Rhannu

Gadael Ymateb