Straen – Sut alla’i helpu?

Os oes rhywun rydych chi’n agos ato o dan straen, mae llawer o bethau ymarferol rydych chi’n gallu eu gwneud er mwyn eu cynorthwyo nhw – er gwaetha’r ffaith nad ydych chi’n debygol o allu newid y sefyllfa y maen nhw ynddi.

Helpwch nhw i ystyried a oes straen arnynt

Mae pobl yn aml yn methu sylweddoli mai arwyddion straen yw rhai symptomau corfforol a mathau o ymddygiad (megis methu cysgu neu yfed mwy nag arfer). Weithiau, byddwch chi’n gallu gweld hynny cyn iddynt ei sylweddoli eu hunain. Os ydych chi wedi sylwi fod rhywun i’w weld yn hynod o brysur, yn orbryderus neu yn wael, gallwch chi roi gwybod hynny iddynt yn dyner a gofyn sut gallwch chi helpu.

Gwrandewch ar sut maen nhw’n teimlo

Gallai’r cyfle i siarad yn agored helpu rhywun i deimlo’n fwy llonydd ac yn fwy parod i symud ymlaen. Gallwch chi roi help mawr iddynt drwy ddim mwy na bod yna iddyn nhw.

Sicrhewch nhw fod sefyllfaoedd straenus yn debygol o basio

I’r sawl sydd yng nghanol cyfnod straenus mae’n gallu bod yn anodd gweld y pen draw. Rhowch wybod iddynt fod sefyllfaoedd yn newid ac yn gallu gwella.

Helpwch nhw i fynd i’r afael â rhai achosion straen os gallwch chi

Efallai gallwch chi helpu’ch ffrind neu aelod eich teulu i chwilio am gymorth ynghylch materion fel dyled, problemau llety neu anawsterau yn y gwaith.

Helpwch nhw i ddysgu ac ymarfer technegau ymlacio

Gallwch chi eu helpu i ymchwilio i mewn i dechnegau ymlacio a chael hyd i ddulliau i’w hymarfer, fel dosbarth yoga wythnosol neu neilltuo amser ar gyfer ymarferion anadlu gartref. Gall hyn ddod yn rhywbeth gallech chi ei wneud gyda’ch gilydd.

Cefnogwch nhw i chwilio am gymorth proffesiynol

Er enghraifft, gallwch chi eu helpu i gysylltu â’u meddyg teulu, mynd gyda nhw i apwyntiad neu wneud peth ymchwil i mewn i iechyd a lles meddyliol.

Edrychwch ar ôl eich hunan

Os oes rhywun o’ch cwmpas chi o dan straen fawr, efallai daw straen arnoch chi hefyd. Os bydd hyn yn digwydd, trïwch gymryd cam yn ôl. Bydd meddwl llonydd ac ymlaciedig yn ei gwneud hi’n haws i chi helpu rhywun arall.

[Gwybodaeth o mind.org]


image_pdfPDFimage_printArgraffu
Rhannu

Gadael Ymateb