Pecyn gwybodaeth a chymorth iechyd meddwl CFfI Cymru

Pecyn gan CFfI Cymru sy’n cynnwys gwybodaeth a chymorth i rai sy’n dioddef o gyflyrau iechyd meddwl neu ar gyfer y rheini sydd eisiau bod yno i rywun agos sydd yn dioddef.

Mae’r pecyn yn cynnwys rhifau ffôn, symptomau, sut i helpu eraill, sut i ddelio a theimladau hunanladdol a sut i ddelio a galar. Daw’r holl wybodaeth o meddwl.org.

(cliciwch ar y llun i agor y ddogfen pdf)