Matt Johnson ac iselder: “Cadwes i e tu mewn” : BBC Cymru Fyw

Rhybudd cynnwys: hunanladdiad, teimladau hunanladdol.

Mae’r cyflwynydd, Matt Johnson, wedi bod ag iselder ers blynyddoedd, ac mae’n siarad yn agored am ei drafferthion â’i iechyd meddwl. Ond nid yw hyn wastad wedi bod yn wir.

Ddeng mlynedd yn ôl, yn Rhagfyr 2009, roedd Matt Johnson ar falconi yn Sbaen, yn ystyried lladd ei hun.

“Erbyn y pwynt yna o’n i’n yfed bron i ddwy botel o wisgi y dydd, felly mae’n niwlog iawn, ond dwi hefyd yn ei gofio’n fyw iawn ar yr un pryd.

Ers rhyw ddwy flynedd, oedd e’n teimlo fel fod hood am fy mhen oedd yn llaith, trwm a thywyll. Do’n i ddim yn teimlo’n fyw nac yn gyffrous mewn unrhyw ffordd.

Felly ar y foment yna ar y balconi, ges i rush o adrenalin gyda’r teimlad o ‘dyma ni, rwyt ti am orffen y boen yma ti am ei chael am byth’. Roedd yn deimlad do’n i ddim wedi ei deimlo ers amser hir.

‘Nath e ‘neud i mi beidio teimlo’n niwlog, a ‘nath e’r graig enfawr yn fy mhen deimlo ychydig yn ysgafnach. A ‘nes i ddechrau meddwl am fy nheulu, opsiynau eraill, y pethau dwi’n eu mwynhau – a daeth yr emosiwn ‘ma drosta i.”

Darllen rhagor : BBC Cymru Fyw


image_pdfPDFimage_printArgraffu
Rhannu

Gadael Ymateb