Y gwirionedd erchyll am beth yw dioddef o iselder ôl-enedigol : WalesOnline

TDR_WOS_040517_Alaw_Griffiths_04

Mae mam i ddau sydd wedi dioddef o iselder ôl-enedigol difrifol wedi siarad am y ‘lle tywyll iawn’ y cafodd ei hun ynddo ar ôl iddi roi genedigaeth.

Dioddefodd Alaw Griffiths o orbryder ac iselder gyda’i dau o blant – ar un pwynt roedd hi’n eistedd ar ben y grisiau yn crio ac yn dychmygu ei babi yn gorwedd ar y gwaelod.

Mae Alaw – mam Lleucu, sy’n bedair, a Morgan, sy’n 15 mis – yn siarad am ei phrofiadau er mwyn ceisio annog menywod eraill i drafod y broblem.

Mae’r ‘baby blues’ yn effeithio ar bron i 85% o famau newydd ac yn gyffredinol yn parhau am rai dyddiau ar ôl rhoi genedigaeth. Ond mae symptomau mwy difrifol iselder ôl-enedigol yn effeithio ar un o bob 10 mam, yn ôl yr elusen iechyd meddwl Mind.

Bydd ‘O’r Galon: Gyrru Drwy Storom’ ar S4C am 9pm, nos Sadwrn, 13 Mai.

Darllen rhagor: WalesOnline (Saesneg)

image_pdfPDFimage_printArgraffu
Rhannu

Gadael Ymateb