Angharad Tomos: Hunllef a gwewyr iselder yn dilyn genedigaeth : BBC Cymru [21 Tachwedd 2007]

(Cyhoeddwyd yr erthygl yn wreiddiol ar BBC Cymru ar 21 Tachwedd 2007)

Mae nofel Angharad Tomos, ‘Wrth Fy Nagrau i’, yn canolbwyntio ar brofiad dirdynnol yr awdur o iselder ôl-enedigol.

Dywedodd i’w hanawsterau gychwyn gyda thrafferthion i fwydo ei baban a’r diffyg cymorth a chyngor oedd ar gael i ddygymod a’r broblem.

“Yn y misoedd yna does yna ddim byd yn gwneud synnwyr i chi a waeth ichi heb na beio’ch hun a meddwl eich bod wedi gwneud y penderfyniad anghywir; mae o’n gyflwr cemegol.

A dyna’r cwestiwn oeddwn i’n ofyn fwyaf i bawb oedd, ‘Pryd mae o’n dod i ben?’ a phobl yn dweud y gallai fod yn flwyddyn y gallai o fod yn ddwy.

Roeddwn i’n methu’i sgwennu pan oeddwn i’n mynd drwy’r cyfnod ac mi benderfynais i ei fod o’n brofiad gwerth ei drafod a thrio torri drwy’r tabŵ.

Fe fyddwn i yn dweud ei bod yn help i drafod yn agored a chael mwy o wybodaeth achos dwi’n meddwl mai beth oedd y teulu a ffrindiau eisiau wybod fwyaf oedd sut ydym ni yn delio â hyn – ond doeddwn i ddim mewn cyflwr i ddweud wrthyn nhw ac er fy mod i wedi mynd drwy y peth fy hun fe fyddwn yn falch o ganllawiau be i ddweud wrth rywun fuaswn i’n adnabod sydd yn y cyflwr yma.”

Darllen rhagor : BBC Cymru


image_pdfPDFimage_printArgraffu
Rhannu

Gadael Ymateb