Ffion Dafis eisiau sbarduno sgwrs agored am alcohol : Golwg360

Iola Ynyr a Ffion Dafis. Llun gan S4C.

Mae Ffion Dafis wedi ffilmio rhaglen ddogfen DRYCH: Ffion Dafis – Un Bach Arall? er mwyn ceisio sbarduno sgwrs agored am alcohol, gan ofyn a ydy perthynas y Cymry gydag alcohol yn un iach?

Hefyd ar y rhaglen bydd y cyfarwyddwr theatr Iola Ynyr yn trafod ei phrofiad o fod yn alcoholig.

“Y munud wnes i gyfaddef fy mod i’n alcoholig, mi wnaeth pethau wella drwyddi draw,” meddai Iola Ynyr.

“Ond mi oedd y siwrne o wynebu hynny yn anodd. Beth sydd rhaid sylweddoli ydi mae dibyniaeth o unrhyw fath, ‘sgynno fo ddim parch at ryw na dosbarth cymdeithasol na iaith na diwylliant.”

Hefyd ar y rhaglen bydd Brychan Llŷr, y cerddor a chyflwynydd teledu a fu bron â cholli ei fywyd o ganlyniad i alcoholiaeth. Mae canwr y grŵp Jess yn datgelu ei fod wedi treulio cyfnod yn y carchar ychydig dros flwyddyn yn ôl, wedi iddo gael ei ddal yn yfed a gyrru. Mae bellach wedi rhoi’r gorau i yfed ac yn rhybuddio pobl o beryglon alcohol.

DRYCH: Ffion Dafis – Un Bach Arall? ar S4C nos Sul, Ionawr 19

Darllen rhagor : Golwg360


image_pdfPDFimage_printArgraffu
Rhannu

Gadael Ymateb