‘Dim cywilydd mewn derbyn bod gen ti broblem iechyd meddwl’ : BBC Cymru Fyw

Bu’r cyflwynydd teledu, Siôn Jenkins, yn rhannu ei brofiad o orbryder ar raglen Ein Byd:Tu ôl i’r wên a gyda BBC Cymru Fyw yn ddiweddar…

“O’n i’n poeni’n fawr am sut o’dd pobl yn mynd i ymateb i’r rhaglen. Yr hyn o’dd yn poeni fi fwyaf – bod pobl yn mynd i deimlo fel bod rhaid iddyn nhw drin fi’n wahanol neu fod yn fwy gofalus ohona i neu o’m cwmpas i ar ôl y rhaglen. Diolch byth, ‘dw’i ‘di gweld doedd dim rhaid i fi boeni am hynny o gwbl.

O’n i’n teimlo fel ‘mod i mewn lle da i allu rhannu fy mhrofiad i yn y gobaith o helpu dynion eraill a gwneud i bobl sylweddoli bod problemau iechyd meddwl yn gallu digwydd i unrhywun, hyd yn oed rheiny ohonon ni sy’n ymddangos yn hollol hyderus (ac yn gwneud bywoliaeth allan o hynny!)

Ond, yn fwy nag unrhyw beth arall, ‘dw’i jyst mo’yn i bobl, yn enwedig dynion, weld bod ddim cywilydd mewn derbyn bod gen ti broblem iechyd meddwl, ac mai siarad yw’r peth gorau i wneud i ddechrau’r broses o wella.”

Darllen rhagor : BBC Cymru Fyw

Rhannu

Gadael Ymateb