Cyfrol sy’n cynnig gobaith mewn cyfnod tywyll : Y Lolfa

Yn rhan o gynllun Darllen yn Well, cyhoeddir cyfieithiad i’r gwerthwr gorau, Reasons to Stay Alive gan yr awdur uchel ei barch a hynod boblogaidd, Matt Haig.

Mae Rhesymau Dros Aros yn Fyw yn lyfr teimladwy, doniol a llawen sydd yn ceisio lleihau’r stigma sydd ynghlwm ag iechyd meddwl ac yn ceisio argyhoeddi pobl mai “nid o waelod y cwm y mae’r olygfa orau.”

Mae Rhesymau Dros Aros yn Fyw yn stori wir am sut y dysgodd Matt Haig i fyw, gan oresgyn iselder a fu bron â’i orchfygu. Mae’r llyfr yn fwy na chofiant – mae’n cynnwys pob math o gynghorion a chymorth, o ‘Gysylltiadau defnyddiol’ i restr ‘Sut i fyw (deugain pwt o gyngor sydd o gymorth ond nad ydw i’n eu dilyn bob tro)’ ac mae’n llyfr positif sydd yn annog rhywun i wneud y gorau o’i amser ar y ddaear.

Bydd mwy o gyfrolau’n cael eu cyhoeddi dros y misoedd nesaf, gyda’r llyfrau yn trafod pynciau pwysig fel ymwybyddiaeth ofalgar, galar, gorbryder ac anhwylder bwyta.

Darllen rhagor : Y Lolfa


Rhannu

Gadael Ymateb