Cwnselwyr Cymraeg

Dyma restr o gwnselwyr cymwysiedig all gynnig cymorth drwy gyfrwng y Gymraeg. Daw’r manylion isod o wefannau Counselling Directory, BACP a UKCP. Os gwyddoch chi am gwnselwyr cymwysiedig Cymraeg eraill, cysylltwch â ni i’w hychwanegu at y rhestr.

Caerdydd a’r Fro

Castell Nedd Port Talbot

Ceredigion

Conwy

Dinbych

Gwynedd

Sir Benfro

Sir Fynwy

Sir Gaerfyrddin

Wrecsam

Ynys Môn

Tu allan i Gymru

Os ydych chi’n fyfyriwr mewn coleg addysg bellach neu brifysgol yng Nghymru, mae hawl gennych i wasanaeth cwnsela yn y Gymraeg. Holwch eich prifysgol/goleg am ragor o wybodaeth.


image_pdfPDFimage_printArgraffu
Rhannu

Gadael Ymateb

Gadael Ymateb