Codi llen ar y tabŵ : BBC Cymru Fyw

_95965620_nathananina (2)Mae mam o orllewin Cymru am godi llais ynglŷn â byw gyda gor-bryder. Mae Nina Murphy 32, o’r Ferwig ger Mwnt, wedi bod yn brwydro’r cyflwr ers i’w brawd ladd ei hun yn 2012.

Roedd Nina yn gyrru un o’r plant adre’ o’r ysgol un diwrnod, pan ddaeth ton o deimladau anesboniadwy drosti. “Roedd e’n deimlad llethol, ac fe ddaeth e’n sydyn,” meddai. “Roedd yn rhaid i mi dynnu drosodd yn syth, oherwydd roeddwn ni’n teimlo bod rhywbeth ofnadwy yn mynd i ddigwydd.

“Ges i gymaint o banig, do’n i ddim yn gallu anadlu, ac roedd fy meddwl ar ras. Yn poeni byddai rhywbeth yn digwydd i fi, ac na fydda i o gwmpas i weld fy mhlant yn tyfu. Ges i gymaint o ofn! Wnes i ddim sylwi ar yr arwyddion i ddechrau,” meddai.

“Dwi’n gweld pethau mewn ffordd dywyll iawn, dwi’n poeni lot fawr, mae fy nghalon ar ras drwy’r amser, a dwi’n gallu bod yn ddiamynedd. Y teimlad yna pan mae pobl yn ei gael wrth fynd am gyfweliad swydd neu arholiad – wel dwi’n cael hynny’n ddyddiol. Mae yna wastad ryw elfen o ‘beth os’, a phoeni bod rhywbeth gwael yn mynd i ddigwydd.”

“I’r rheiny sydd yn yr un cwch â fi, ceisiwch godi llais, a chael help. Byddwch yn ddewr.”

Darllen mwy : BBC CymruFyw

image_pdfPDFimage_printArgraffu
Rhannu

Gadael Ymateb