Codi arian i meddwl.org…

Rydyn ni’n lwcus iawn bod nifer o grwpiau wedi dewis codi arian i meddwl.org drwy weithgareddau amrywiol. Dyma rai o’r cyfraniadau diweddar – diolch o galon i bob un. Mae’r cyfraniadau hyn o gymorth mawr i gynnal y wefan, prosiectau ac ymgyrchoedd. Cysylltwch â ni os oes gyda chi ddiddordeb i godi arian.

Elen Jones ~ cyfran o werthiant cardiau meddwlgarwch

Geiriau Melys ~ cyfran o werthiant pob scrunchie
Caru Creu ~ cyfran o werthiant pob siwmper
H.I.W.T.I ~ cyfran o werthiant pob crys
CFfI Cymru ~ cyfran o werthiant pob sengl ‘Bydd Wych
Parry-Isaacs ~ cyngherddau Nadolig 2019 ~ £3,750
Catrin a Guto Jones ~ casgliad mewn noson i ddathlu pen-blwydd Guto
Dylan Cernyw ~ casgliad mewn cyngerdd Nadolig
Cardiau ‘Mwydro’ ~ cyfran o werthiant cardiau Nadolig 2019
Alffa ~ elw gig lansio eu halbwm newydd
Gai Toms a Tara Bethan ~ taith #ORIG a Tashwedd
Parry-Isaacs ~ cyngerdd yng nglwb golff Porthcawl, a rhoddodd y clwb rhodd ariannol o £2,500 i fudiad o ddewis y grŵp
Coleg Penybont ~ prynu crysau-t a chodi ymwybyddiaeth o meddwl.org ar ddiwrnod Shwmae Sumae 2019
Eden ~ gwerthu crysau-t ‘Paid â bod ofn’ cyn ac yn ystod Steddfod 2019
Ras yr Iaith ~ grant o £500

Diolch hefyd i’r cwmnïau isod am gyfraniadau hael…

Rhannu

Gadael Ymateb