Codi arian i meddwl.org…

Rydyn ni’n lwcus iawn bod nifer o grwpiau wedi dewis codi arian i meddwl.org drwy weithgareddau amrywiol.

Dyma rai o’r cyfraniadau diweddar – diolch o galon i bob un. Mae’r cyfraniadau hyn o gymorth mawr i gynnal y wefan a phrosiectau amrywiol.

Cysylltwch â ni os oes gyda chi ddiddordeb i godi arian.

2022

Clwb Ffermwyr Ifanc Eryri

Taith Feics noddedig i godi arian.

Clwb Golff Porthcawl

Cyfraniad gan y clwb gan i’r capten ddewis meddwl.org fel ei helusen am y flwyddyn.

Siôn Roberts

Codi arian wrth neidio allan o awyren.

Y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol

Codi arian yn ystod bore coffi rhithiol i ddathlu Dydd Gŵyl Dewi.

2021

Siop Caban

Codi arian yn ystod digwyddiad.

Ysgol Ardudwy

Cynnal diwrnod gwisg anffurfiol i godi arian i meddwl.org.

KevTame

Seiclo o Gaernarfon i Gaerdydd mewn dau ddiwrnod i godi arian i meddwl.org.

‘Gair o Gysur’

Elw’r gyfrol i meddwl.org.

Laura Gorce

Codi arian i meddwl.org wrth wneud ras Ultra 50 Pen Llŷn.

Chweched Dosbarth Ysgol David Hughes

Taith gerdded i godi arian.

Fforwm Ieuenctid Gorllewin Myrddin

Taith gerdded i godi arian.

Cwtsh y Ci

Cyfran o werthiant pob het.

Academi Berfformio Caerdydd

Cyfraniad am eu rhith-gôr.

Côr ABC

Rhodd o £500 gan Gôr ABC, Aberystwyth.

Calendr Clo-rona 2021 (y Lolfa)

Cyfran o bob gwerthiant.

2020

Elin Crowley

Cyfran o werthiant y cardiau Nadolig.

Elen Jones

Cyfran o werthiant cardiau meddwlgarwch.

Geiriau Melys

Cyfran o werthiant pob scrunchie.

Caru Creu

Cyfran o werthiant pob siwmper.

H.I.W.T.I

Cyfran o werthiant pob crys.

CFfI Cymru

Cyfran o werthiant pob sengl ‘Bydd Wych‘.

2019

Parry-Isaacs

Codi £3,750 yn eu cyngherddau Nadolig yn 2019.

Catrin a Guto Jones

Casgliad mewn noson i ddathlu pen-blwydd Guto.

Dylan Cernyw

Casgliad mewn cyngerdd Nadolig yn 2019.

Cardiau Mwydro

Cyfran o werthiant cardiau Nadolig 2019.

Alffa

Gai Toms a Tara Bethan

Taith #ORIG a Tashwedd 2019.

Parry-Isaacs a Chlwb Golff Porthcawl

Cyngerdd yng nglwb golff Porthcawl, a rhoddodd y clwb rhodd ariannol o £2,500 i fudiad o ddewis y grŵp.

Coleg Penybont

Prynu crysau-t a chodi ymwybyddiaeth o meddwl.org ar ddiwrnod Shwmae Sumae 2019.

Eden

Gwerthu crysau-t ‘Paid â bod ofn’ cyn ac yn ystod Steddfod 2019.

Ras yr Iaith

Grant o £500 yn 2019.

 

Diolch hefyd i’r cwmnïau isod am gyfraniadau hael: