Ymdopi gyda chanlyniadau arholiadau

Mae teimlo’n nerfus ac ansicr cyn casglu dy ganlyniadau yn naturiol. Dyma rai cynghorion gan @instagymraeg ar sut i ymdopi:

  • Cynllunia rywbeth neis i’w wneud ar ôl casglu dy ganlyniadau.
  • Trafoda dy opsiynau gydag athro neu gynghorydd gyrfaoedd.
  • Cofia fod opsiynau eraill ar gael beth bynnag yw’r canlyniad.
  • Siarada am sut wyt ti’n teimlo.
  • Cymera dy amser. does dim rhaid i ti wneud penderfyniadau am dy ddyfodol ar frys.
  • Canolbwyntia ar dy rinweddau nad ydynt yn cael eu marcio mewn arholiad.
  • Paid a chymharu dy ganlyniadau di gyda rhai pobl eraill. mae pawb ar daith wahanol ac mae gyda ni gyd ein cryfderau.
  • Casgla dy ganlyniadau gyda ffrind neu aelod o’r teulu.