Gallai camsyniadau am anhwylderau bwyta fod yn niweidiol : BBC

Nid oes llawer o bobl yn medru adnabod arwyddion anhwylder bwyta.

O’r 2,108 o oedolion a holwyd gan YouGov, nid oedd 79% ohonynt yn medru enwi symptomau seicolegol anhwylderau bwyta, megis hunan-barch isel neu dysmorffia’r corff.

Nid yw hyn yn syndod i’r hyfforddwr ioga James Downs, a’r flogwraig Aliss Bonython.

Maent ill dau yn byw gydag anhwylderau bwyta, ac yn dweud bod camsyniadau ynghylch sut mae anhwylderau bwyta yn edrych yn niweidiol iawn.

Dywedodd James iddo gael diagnosis o anorecsia pan oedd yn 15 oed. Bellach, mae’n 28 oed ac ystyrir fod ei bwysau yn iach, ond dywedodd wrth Newsbeat ei fod yn dal i ymdopi â bwlimia bob dydd.


“Rwyf wedi gweithio’n galed iawn i gyrraedd pwysau ‘normal’ ac i edrych yn ‘normal’ – felly mae pobl yn cael anhawster i ddeall bwlimia. Pan oeddwn i wir dan bwysau, roedd pobl yn amlwg yn gwybod fod rhywbeth o’i le, roedd yn amlwg nad oeddwn i’n iawn.”

Mae Aliss, 22 oed, yn fyfyrwraig ac yn flogwraig corff positif (body positive), sy’n defnyddio ei phlatfform i ddangos nad oes gan anorecsia a bwlimia fath penodol o gorff. Dywedodd:

“Mae anorecsia yn salwch meddwl, nid maint corff. Mae’r arwyddion yn llawer mwy na phwysau a pheidio â bwyta o gwbl; casáu bwyta prydau bwyd, peidio â bod eisiau bwyta yng nghwmni pobl eraill, a dweud eich bod eisoes wedi bwyta pan nad ydych chi wedi.”


image_pdfPDFimage_printArgraffu
Rhannu

Gadael Ymateb