Bywyd ar ôl Ned: Galar a’n teulu ni : BBC Cymru Fyw

Yn 2016, collodd Sharon Marie Jones o Aberystwyth ei mab pump oed, Ned, mewn damwain ddifrifol.

Bu’n sôn ar BBC Cymru Fyw sut mae ei theulu a’i ffrindiau wedi ei helpu dros y bedair blynedd ddiwethaf, ac ambell beth y dylid osgoi ei wneud gyda pherson sy’n galaru.

Y 9 ‘Da’:

  1. (Y dyddiau cynnar) Cael teulu a ffrindiau agos yn y tŷ. Doeddwn i methu diodde’r tawelwch. Roeddwn i angen clywed bywyd.
  2. (Y dyddiau cynnar) Help gyda fy nau fab arall, Tomi a Cai – dod draw i chwarae efo nhw, neu mynd â nhw i gael chwarae efo’u ffrindiau.
  3. (Y dyddiau cynnar) Dod â bwyd draw. Doeddwn i ddim yn gwybod pa ddiwrnod o’r wythnos oedd hi, heb sôn am allu meddwl paratoi pryd o fwyd.

Darllen rhagor : BBC Cymru Fyw


Rhannu

Gadael Ymateb