Brwydro nôl – Cymry yn siarad yn onest am iechyd meddwl : BBC CymruFyw

_98248528_collageMae’n bwnc sy’n cyffwrdd â bywydau nifer fawr ohonon ni, ond tan yn ddiweddar ychydig iawn sydd wedi bod yn siarad yn agored am ddelio â phrofiadau o iechyd meddwl.

Mae 10 Hydref yn ddiwrnod Iechyd Meddwl y Byd. Dros y misoedd diwethaf mae Cymru Fyw wedi bod yn freintiedig iawn ac wedi cael y cyfle i rannu straeon nifer o Gymry am eu profiad o ddelio â chyflyrau sy’n ymwneud ag iechyd meddwl. Dyma rai ohonyn nhw:

“Coelcerth yn gwrthod diffodd”

‘Sgwennodd Mathew Rhys am y pyliau o iselder y mae wedi delio â nhw yn ystod ei fywyd. Aeth trwy’r cyfnod tywyllaf pan oedd yn 21 oed ac yn y coleg.

“Roedd hi’n gyfnod anodd o or-wneud hi drwy weithio tair swydd rhan amser yn ogystal â gwaith coleg. Ro’n i’n meddwl am bopeth a dim byd ar yr un pryd. Roedd fel petai bod gwybodaeth yn rhuthro trwy fy mhen ar 500mya.

Darllen rhagor : BBC CymruFyw

image_pdfPDFimage_printArgraffu
Rhannu

Gadael Ymateb