‘Angen trafod iechyd meddwl ar-lein’ : BBC Cymru Fyw

_98744178_anya2Rhoi diwedd ar stigma iechyd meddwl. Dyna yw nod Amser i Newid Cymru wrth iddyn nhw ddechrau ymgyrch newydd #GallwnAGwnawn yr wythnos hon.

Yn ôl un sy’n rhan o’r ymgyrch, rhaid i bobl ifanc ddod at ei gilydd i newid safbwyntiau ynghylch iechyd meddwl a rhoi diwedd ar y stigma. Dyma stori Anya Gwynfryn…

“Mae e fel bod mewn môr garw a thrio nofio yn erbyn y tonnau a gorfod ymladd jest i gadw fy mhen rhag mynd o dan y dŵr,” meddai’r ferch o Gaerdydd sydd wedi bod yn brwydro iselder ers blynyddoedd.

“Mae’n cymryd gymaint o egni i ymladd pan mae rhywbeth fel iselder yn neud i chi deimlo mor anobeithiol.”

“Roedd y meddyliau bach wnaeth ddechrau pan o’n i’n 16 droi i fod yn feddyliau am hunanladdiad.”

Ar gyfryngau cymdeithasol, bydd yr ymgyrch #GallwnAGwnawn yn cynnwys fideos gyda hyrwyddwyr ifanc Amser i Newid Cymru yn siarad yn agored am eu profiadau eu hunain gyda’r bwriad o helpu pobl ifanc eraill i ddatblygu’r hyder i siarad yn fwy agored am y pwnc.

Stori: Llinos Dafydd


Rhannu

Gadael Ymateb