Dyddiadau

Dyddiadau sy’n codi ymwybyddiaeth o faterion yn ymwneud ag iechyd meddwl.


diwrnod-iechyd-meddwl-y-byd-400×295[1]

Nod Diwrnod Iechyd Meddwl y Byd ydy codi ymwybyddiaeth o faterion iechyd meddwl ar draws y byd.

Gall problemau iechyd meddwl effeithio ar unrhyw un, unrhyw ddiwrnod o’r flwyddyn, ond mae 10 Hydref yn ddiwrnod penodol i ddangos eich cefnogaeth i well iechyd meddwl a dechrau gofalu am eich lles eich hun.

Wythnos Ymwybyddiaeth OCD

Dyddiad: Hydref 10, 2024
> Hydref 16, 2024
Amser: 12:00 am - 12:00 am
Anhwylder Gorfodaeth Obsesiynol
ocd-week

Dechreuodd #OCDWeek yn 2009 i rannu gwybodaeth a lleihau stigma o amgylch Anhwylder Gorfodaeth Obsesiynol (OCD) ac anhwylderau cysylltiedig. Bob blwyddyn ym mis Hydref, mae grwpiau cymunedol, sefydliadau, a chlinigau ledled y byd yn dathlu gyda sgyrsiau addysgol, arddangosiadau celf, codi arian ar lawr gwlad, a mwy.

Mis Iechyd Dynion

Dyddiad: Tachwedd 1, 2024
> Tachwedd 30, 2024
Amser: 12:00 am - 12:00 am
Dynion

Tachwedd yw Mis Ymwybyddiaeth Iechyd Dynion, ac mae’r sefydliad Movember yn defnyddio’r mis i godi ymwybyddiaeth o’r rhai sy’n mynd i’r afael â chanser y brostad a’r ceilliau, iechyd meddwl a hunanladdiad.

Diwrnod Ymwybyddiaeth Straen

Dyddiad: Tachwedd 6, 2024
Amser: 12:00 am - 12:00 am
Straen
Straen

Bob blwyddyn, nodir Diwrnod Ymwybyddiaeth Straen ar ddydd Mercher cyntaf mis Tachwedd. Nod y digwyddiad yw sicrhau cyhoeddusrwydd a hyrwyddo pwysigrwydd lles i unigolion a sefydliadau.

Wythnos Ymwybyddiaeth Galar

Dyddiad: Rhagfyr 2, 2024
> Rhagfyr 6, 2024
Amser: 12:00 am - 12:00 am
Galar
profedigaeth

Mae Wythnos Ymwybyddiaeth Galar, a drefnir gan The Good Grief Trust, yn gyfle i godi ymwybyddiaeth o alar a cholled, torri’r tabŵ sy’n gysylltiedig â galar, normaleiddio sgyrsiau am golled, ac i helpu’r rhai sy’n byw gyda galar.

Dyddiadau sydd wedi mynd heibio, ond bydd nifer yn digwydd unwaith eto y flwyddyn nesaf!


There are no past events.