Dyddiadau

Dyddiadau sy’n codi ymwybyddiaeth o faterion sy’n ymwneud â iechyd meddwl.


diwrnod-iechyd-meddwl-y-byd-400×295[1]

Amcan Diwrnod Iechyd Meddwl y Byd ydy codi ymwybyddiaeth o faterion iechyd meddwl ar draws y byd.

Gall problemau iechyd meddwl effeithio ar unrhyw un, unrhyw ddiwrnod o’r flwyddyn, ond mae 10 Hydref yn ddiwrnod gwych i ddangos eich cefnogaeth i well iechyd meddwl a dechrau gofalu am eich lles eich hun. Cefnogir y digwyddiad gan Sefydliad iechyd y Byd (WHO) a’r Ffederasiwn Byd-eang Iechyd Meddwl (WFMH).

Straen

Bob blwyddyn, nodir Diwrnod Ymwybyddiaeth Straen ar ddydd Mercher cyntaf mis Tachwedd. Mae’r digwyddiad hwn yn ffordd wych o godi proffil, sicrhau cyhoeddusrwydd a hyrwyddo pwysigrwydd lles i unigolion a sefydliadau.

Dyddiadau sydd wedi mynd heibio, ond bydd nifer yn digwydd unwaith eto yn 2023!


There are no past events.