Caryl Parry Jones : Heno

Diolch i Caryl am ei geiriau caredig! Mae elw gwerthiant y gyfrol hyfryd a olygwyd ganddi, Gair o Galondid (Gwasg y Bwthyn, 2022), yn mynd i meddwl.org a gellir ei brynu o’ch siop lyfrau lleol neu yma. Diolch i Heno am y fideo.