Llyfrau

Llyfrau Cymraeg sy’n ymwneud ag iechyd meddwl. Mae nifer o’r llyfrau ar gael i’w prynu yma: https://meddwl.org/product-category/llyfrau/

Iola Ynyr

Rhagflas: ‘Camu’ – Iola Ynyr

Daw’r darn isod o ‘Camu’ – cyfres o ysgrifau hunangofiannol newydd gan Iola Ynyr.

Caryl Parry Jones

Caryl Parry Jones : Heno

Diolch i Caryl am ei geiriau caredig! Mae elw gwerthiant y gyfrol hyfryd a olygwyd ganddi, ‘Gair o Galondid’ (Gwasg y Bwthyn, 2022), yn mynd i meddwl.org a gellir ei brynu o’ch siop lyfrau lleol neu yma.

Arddun Rhiannon

ADOLYGIAD: ‘Un Yn Ormod’ (Y Lolfa, 2020)

Cyfrol sydd yn ymdrin â phrofiadau pobl a’u perthynas ag alcohol yw Un yn Ormod

Rhagflas: ‘Canllaw Bach Sheldon i Ffobia a Phanig’ (y Lolfa)

Daw’r darn isod o Canllaw Bach Sheldon i Ffobia a Phanig gan Yr Athro Kevin Gournay a gyhoeddir gan y Lolfa.

Rhagflas: ‘Llythyrau Adferiad – At bobl sy’n wynebu iselder’ (y Lolfa)

Daw’r darn isod o Llythyrau Adferiad – At bobl sy’n wynebu iselder a olygwyd gan James Withey ac Olivia Saga a gyhoeddir gan y Lolfa.

Rhagflas: ‘Torri’n Rhydd o OCD’ (y Lolfa)

Daw’r darn isod o Torri’n Rhydd o OCD a gyhoeddir gan y Lolfa.

Rhagflas: ‘Un yn Ormod’

Daw’r darn isod o bennod Iola Ynyr yn ‘Un yn Ormod’ (gol. Angharad Griffiths) a gyhoeddir gan y Lolfa.

Rhagflas: ‘Goresgyn Diffyg Hunan-werth’ (y Lolfa)

Daw’r darn isod o Canllaw Bach Sheldon i Ffobia a Phanig gan Yr Athro Kevin Gournay a gyhoeddir gan y Lolfa.

Rhagflas: ‘Rhesymau Dros Aros yn Fyw’ – Matt Haig

Daw’r darn isod o Rhesymau Dros Aros yn Fyw – cyfieithiad o Reasons to Stay Alive gan Matt Haig.

Dr. Chris Williams

Byw Bywyd i’r Eithaf (Atebol, 2020)

Mae Byw Bywyd i’r Eitha’ yn dysgu strategaethau lles pwerus i chi yn seiliedig ar y dull Therapi Ymddygiad Gwybyddol (CBT).

Manon Elin

ADOLYGIAD: ‘Sut Dwi’n Teimlo’ (Rily, 2019)

Addasiad Cymraeg o’r llyfr My Mixed Emotions, sy’n ganllaw i blant ynghylch adnabod a dysgu am eu teimladau.

Manon Elin

ADOLYGIAD: ‘Madi’ – Dewi Wyn Williams (Atebol, 2019)

Dyma nofel bwerus a dirdynnol am ferch yn ei harddegau sy’n datblygu anorecsia a bwlimia, a’i brwydr hi â’r anhwylderau hynny.