cysylltu

Neu anfonwch e-bost at post@meddwl.org

Gallwch hefyd danysgrifio i’n cylchlythyr neu gyfrannu’n ariannol.

Dilynwch ni ar Twitter, Facebook ac Instagram


cysylltwchCriw bach iawn o wirfoddolwyr sy’n rhedeg y wefan ar hyn o bryd, felly byddem yn gwerthfawrogi unrhyw gymorth.

Gallwch chi helpu drwy:

1, gyfrannu darn i’r adran ‘Myfyrdodau
2, gynnig awgrymiadau ar sut i ddatblygu’r wefan neu rannu syniadau
3, gyfieithu gwybodaeth am iechyd meddwl i’r Gymraeg
4, bod ar gael i siarad dros y mudiad yn gyhoeddus

Llenwch y ffurflen yma i gynnig helpu neu ebostiwch – post@meddwl.org


Os ydych chi am gysylltu gyda ni ar ran y wasg neu fudiad / elusen:

Ebost: post@meddwl.org.
Cyfeiriad: Gwefan Meddwl, Dolwerdd, Llanfihangel-ar-arth, Pencader, SA39 9JU.

Nodwch

Mae unrhyw gynnwys sy’n cael eu postio ar y wefan, gan gynnwys sylwadau, at ddibenion cefnogaeth yn unig. Mae’r wefan a’r fforwm yn cael eu rhedeg gan nifer fechan o wirfoddolwyr. Gobeithiwn yn fawr y bydd y wefan yn ddefnyddiol i chi, ond ni fydd modd i ni ymateb i unrhyw ebost yn gofyn am gymorth.

Cysylltwch gyda gweithiwr proffesiynol cymwysedig os oes angen cymorth arnoch.

 

cyfrannu