cymorth

cymorth1Ein gobaith yw rhannu gwybodaeth defnyddiol i bawb sy’n byw gyda salwch meddwl, eu teuluoedd a’u ffrindiau.

Mae llawer o wybodaeth defnyddiol yma. Gallwch ddarllen profiadau eraill yma neu rannu eich profiadau a sgwrsio yn ein fforwm drafod neu grŵp cefnogi ar Facebook.


Cysylltwch gyda’r isod am gymorth a chyngor gan weithwyr proffesiynol cymwysedig.

C.A.L.Lbcu_pic_400x400

 • Llinell gymorth sy’n rhoi cefnogaeth emosiynol a gwybodaeth ar iechyd meddwl i bobl Cymru
 • 0800 132737 (24/7, am ddim)
 • 81066 (neges destun, dechreuwch gyda ‘help’)
 • Gwefan

Meic Cymrumeic-logo

 • Llinell gymorth sy’n rhoi cyngor ac eiriolaeth i blant a phobl ifanc o dan 25 oed yng Nghymru
 • 080880 23456 (8am – canol nos, 7 diwrnod yr wythnos)
 • 84001 (neges destun)
 • Sgwrsio ar-lein
 • Gwefan
 • Mae mwy o wybodaeth i bobl ifanc yma.

Samariaid : Samaritans oehqr28w

 • Llinell gymorth os ydych yn teimlo o dan straen eithriadol, neu yn profi teimladau hunanladdol
 • Ffoniwch y llinell Saesneg – 116 123 (24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos)
 • Ffoniwch y llinell Gymraeg – 0808 164 0123 (7pm i 11pm bob diwrnod, gweler oriau agor newydd y llinell Gymraeg)
 • Gwefan

Galw Iechyd Cymru 

 • Llinell gymorth os oes angen cyngor meddygol cyflym arnoch chi, ond nid yw’n argyfwng
 • Galw Iechyd Cymru – 0845 46 47
 • Gwefan

Mae mwy o wybodaeth am elusennau yma.

Os oes gennych argyfwng meddygol, problem ddifrifol neu broblem sy’n fygythiad i fywyd ffoniwch 999.