cyfrannu

Mae gwefan meddwl.org yn cael ei redeg gan griw bach o wirfoddolwyr. Os hoffech chi helpu gyda chostau rhedeg y wefan, mae croeso mawr i chi gyfrannu unrhyw swm. Byddai £10 yn yn ein helpu gyda chostau talu am y parth. Byddai £20 yn helpu tuag at gostau cynnal y wefan. Byddai £50 yn ein … Parhau i ddarllen cyfrannu