cyfrannu

Mae gwefan meddwl.org yn cael ei redeg gan griw bach o wirfoddolwyr. Os hoffech chi helpu gyda chostau rhedeg y wefan, mae croeso mawr i chi gyfrannu unrhyw swm trwy glicio ar y ddelwedd isod. Byddai £10 yn yn ein helpu gyda chostau talu am y parth. Byddai £20 yn helpu tuag at gostau cynnal … Parhau i ddarllen cyfrannu