Sgitsoffrenia

Sgitsoffrenia1Sgitsoffrenia yw’r ffurf mwyaf cyffredin o anhwylder seicotig, a gall effeithio ar y ffordd mae unigolion yn meddwl, teimlo ac ymddwyn.

Mae un o bob 100 o bobl yn cael eu heffeithio gan sgitsoffrenia yn ystod eu bywyd.

Symptomau cyffredin

  • Rhithweledigaethau
  • Clywed lleisiau sy’n swnio fel rhai go iawn
  • Gweld lledrithiau
  • Credu rhywbeth yn llwyr a theimlo fel nad oes neb arall yn y byd yn gweld pethau yn yr un modd
  • Colli’r gallu i ganolbwyntio
  • Teimlo’n anghysurus o amgylch pobl eraill

(gwybodaeth o bbc.co.uk)


Oes gyda chi’r argraff anghywir am sgitsoffrenia?

Yn ôl yr elusen Ailfeddwl Salwch Meddwl (Rethink) mae arolwg o 1,500 o bobl yn dangos fod y cyflwr yn cael ei gamddeall gan lawer.

Mae un o bob 100 o bobl yn cael eu heffeithio gan sgitsoffrenia yn ystod eu bywyd, ond mae 45% o’r rhai a holwyd yn meddwl bod y salwch yn llawer iawn mwy cyffredin na hynny. Roedd hanner y rhai a holwyd yn gwneud y camgymeriad o feddwl bod y salwch yn cael ei ddiffinio gan bersonoliaeth ddeublyg a chwarter yn gwneud y camgymeriad o feddwl ei fod yn bendant yn arwain at ymddygiad treisgar.

Er bod risg uwch o ymddygiad treisgar os oes gennych chi sgitsoffrenia, nid yw o reidrwydd yn gwneud pobl yn beryglus. Mewn cymhariaeth, y mae cyffuriau ac alcohol yn achosi llawer mwy o drais. Mae pobl sydd â sgitsoffrenia yn llawer iawn mwy tebygol o gael eu niweidio eu hunain gan bobl eraill nac y maen nhw o wneud niwed i bobl eraill, meddai’r Seiciatryddion. (darllen rhagor)


Mwy o wybodaeth


Newyddion


Dolenni eraill

Rhannu