Sir Ddinbych

Cathy Wood

Lleoliad: Ar-lein / ffôn, Sir Ddinbych

Elfryn Wyn Jones

Lleoliad: Sir Ddinbych

Emma Edwards-King

Lleoliad: Ar-lein / ffôn, Sir Ddinbych

Enys Evans

Lleoliad: Ar-lein / ffôn, Conwy, Sir Ddinbych, Sir Fflint

Rhys Yaxley

Lleoliad: Ar-lein / ffôn, Sir Ddinbych, Wrecsam