Blwyddyn newydd well

Cerdd gan Elin Angharad Davies a ymddangosodd yn gyntaf ar ei thudalen Facebook, ‘Gair o Gysur’, ac a gyhoeddwyd yn y gyfrol o’r un enw. 

Mae elw’r gyfrol yn mynd at meddwl.org, a gallwch ei phrynu o’ch siop lyfrau lleol neu ar-lein. 


Ar drothwy blwyddyn newydd
Dymuno wnawn o bell
Bob bendith, nerth a chariad
A blwyddyn newydd well.

Fe gofiwn am anwyliaid cu
A gollwyd ‘leni’n greulon
Trysorwn yr atgofion lu
A’u cadw’n nwfn ein calon.

Ac er bo’r cerrig milltir hyn
Mor anodd a llawn hiraeth.
Tra byddo cof a chariad gwir,
Bydd yno hefyd obaith.