mae lle i iechyd meddwl mewn gwaith creadigol hefyd…

Cerdd a gyfansoddwyd yn rhan o #Her100Cerdd 2017 ar gais meddwl.org.
Bardd: Iestyn Tyne

Bob wythnos byddwn yn rhyddhau dyfyniad positif Cymraeg, ar y cyd gyda’r artist Heledd Owen. Cadwch olwg ar ein cyfryngau cymdeithasol a’r dudalen hon i weld y llun diweddaraf bob wythnos ⭐️


Mae rhagor o ddyfyniadau i’w gweld yma


Darn o gerdd ‘Pan na ddaw’r awen’ gan Sara Louise Wheeler. Gallwch ddarllen y gerdd gyfan drwy ddilyn y linc hwn: https://meddwl.org/pan-na-ddawr-awen-sara-louise-wheeler


Cerdd gan y bardd Tudur Hallam i’w frawd, Trystan, yn ystod cyfnod o iselder. Cyhoeddwyd y gerdd yn ei gyfrol Parcio (Barddas, 2019). Mae’r gyfrol ar gael mewn siopau Cymraeg ac ar wefan gwales.com am £8.95.


Cerdd gan y bardd Tudur Hallam am gyfnod o iselder. Cyhoeddwyd y gerdd yn ei gyfrol Parcio (Barddas, 2019). Mae’r gyfrol ar gael mewn siopau Cymraeg ac ar wefan gwales.com am £8.95.


Cerdd a gyfansoddwyd gan Anni Llŷn ar Ddiwrnod Iechyd Meddwl y Byd 2019 mewn ymateb i’r erthygl ’10 celwydd mae iselder yn ei ddweud wrthym’ ar ein gwefan, meddwl.org. Gwnaethpwyd y celf yn arbennig gan Bethan Mai i gyd-fynd â’r gerdd.


Dylunydd: Anna Gwenllian


Cliciwch i ddarllen y darn yn llawn. Darn a gyhoeddwyd yn wreiddiol yng ngholofn Manon Steffan Ros yng nghylchgrawn Golwg ar 7 Chwefror 2019 i nodi Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl Plant.


‘Ga’ i beidio?’ – Cerdd ar achlysur y Nadolig 2018. Bardd: Karen Owen.


Cerdd o gasgliad Ela. Cliciwch i ddarllen mwy o’i gwaith!


Yn ei chyfrol Syllu ar waliau, mae Ffion wedi cyhoeddi dau ysgrif yn ymwneud â pherthynas gydag alcohol ac effaith ar iechyd meddwl – ‘Sych’ a ‘Lle ydw i rŵan?’ – Cliciwch i’w darllen. Diolch i Ffion ac i’r Lolfa am ganiatau i ni rannu’r darnau hyn. Gallwch brynu’r gyfrol yn llawn yma.


Rheda‘ – cerdd gan unigolyn sy’n deithwraig brwd. Bardd: Llio Maddocks


Tachwedd – trac oddi ar albym Lleuwen, ‘Tân‘. Cân sy’n berthnasol i bobl sy’n byw gydag anhwylderau tymhorol.

Cliciwch yma i ddarllen y geiriau’n llawn.


Cerdd a gyfansoddwyd ar gyfer ‘Blue Monday‘ gan Iestyn Tyne fel rhan o brosiect Bardd y Mis Radio Cymru yn Ionawr 2017. Mae’r gerdd hefyd wedi’i chyhoeddi yn ei gyfrol gyntaf, ‘Addunedau‘.


Cerdd gan y bardd Hywel Griffiths, i’w wraig Alaw. Cyhoeddwyd yn ei gyfrol Llif Coch Awst (golygwyd gan Barddas) Ar gael mewn siopau Cymraeg lleol ac ar wefan Gwales am £8.95


Cerdd gan y bardd Hywel Griffiths, i’w wraig Alaw. Cyhoeddwyd yn ei gyfrol Llif Coch Awst (golygwyd gan Barddas) Ar gael mewn siopau Cymraeg lleol ac ar wefan Gwales am £8.95


Cerdd a gyfansoddwyd ar gyfer cyhoeddiad yng nghyfrol Gyrru drwy Storom (Golygydd: Alaw Griffiths. Gwasg: Y Lolfa) Bardd: Iwan Rhys


Pwt o ddarn rhyddiaith greadigol Iwan Foulkes i’w fam a phawb arall a gaiff eu heffeithio gan iselder dwys. Cliciwch ar y llun neu yma i ddarllen y darn cyfan.

Perfformiad Alffa o’u cân newydd ‘Babi Mam’ ym Maes B – Eisteddfod Sir Conwy, Llanrwst (Awst 2019). Cliciwch yma i ddarllen pam fod Dion a Sion wedi mynd ati i ysgrifennu hon.


‘Hedfan awyren’ – Manon Steffan Ros. Un o golofnau Manon i gylchgrawn Golwg 360, a gyhoeddwyd yn ddiweddarach fel rhan o’i chyfrol, ‘Golygon’ (2017). Cliciwch yma i ddarllen y darn cyfan.


‘Peidiwch â bod ofn gofyn am gymorth’. Celf a grewyd ym Mangor yn ystod yr Hydref 2017 i guddio gwaith adeiladu. Dylunydd: Pete Jones / petejonesart.com

Cerdd a gyfansoddwyd ar Ddiwrnod Iechyd Meddwl y Byd 2017
Bardd: @osianrhysjones
osian.cymru


Delwedd a grewyd ar Ddiwrnod Iechyd Meddwl y Byd 2017
Dylunydd: @EfaLois | Tumblr


Cerdd yn portreadu gwewyr meddwl unigolyn wedi’i threisio. Cliciwch i barhau i ddarllen. Bardd: Llinos Dafydd


Cerdd fuddugol Cadair y Dysgwyr, Eisteddfod Genedlaethol Meifod 2015. Bardd: Miri Collard


Dylunydd: Efa Lois | Tumblr 
29 Hydref 2017


Darllenwch y darn llawn
Monolog Luc Estevez; daeth ei wraidd o fywydau rhai oedd yn byw gydag Anhwylder Gorfodaeth Obsesiynol (OCD)

Dylunydd: Efa Lois | Tumblr
29 Hydref 2017


Cerdd a gyfansoddwyd yn ôl ym Mawrth 2015 gan Gwen Goddard