‘Sych?’ a ‘Lle ydw i rŵan?’ – Ffion Dafis

Mae’r darn isod yn ddarn a gyhoeddwyd yn wreiddiol fel rhan o gyfrol Ffion Dafis, Syllu ar walia. Cyhoeddwyd y gyfrol hon yn 2017 gan y Lolfa.

Yn dilyn yr ymateb a dderbyniodd Ffion yr ysgrifau hyn, mae’n chwilio am bobl i siarad â hi wrth iddi greu rhaglen yn trafod y pwnc hollbwysig o berthynas gydag alcohol ac effaith hynny ar fywyd. Ewch i’r dudalen yma am fwy o wybodaeth. 


Sych?

Yr eiliad y rhoddais fy mhen ar y glustog, mi agorodd y llifddorau a doedd dim posib eu cau. Am y tro cyntaf ers bron i dri degawd dwi’n sylweddoli bod yn rhaid i bethau newid. Mae’n rhaid i MI newid ac mae’n mynd i fod yn dasg anodd. Mae’n rhaid dad-wneud deng mlynedd ar hugain o batrwm ymddygiad sydd wedi fy nal yn ôl a bygwth fy natblygiad fel person.

Mi ddigwyddodd rhywbeth heno oedd yn hollol annisgwyl. Mae’n amlwg ‘mod i wedi bod yn chwarae â’r syniad am sbel ond heno daeth popeth i’r wyneb. Ym merw’r dagrau, gwelaf y gwir yn glir a does dim troi yn ôl.

Mae alcohol yn broblem.

…ac mae’r amser wedi dod i dorri’r llinyn bogail rhyngdda i a chyffur sydd wedi llifo drwy’r gwythiennau ers fy mod yn un ar bymtheg oed.

Parhau i ddarllen

Rhannu

mae lle i iechyd meddwl mewn gwaith creadigol hefyd…

Cerdd a'i chyfansoddwyd yn rhan o #Her100Cerdd 2017 ar gais meddwl.org.  Bardd: Iestyn Tyne
Cerdd a gyfansoddwyd yn rhan o #Her100Cerdd 2017 ar gais meddwl.org.
Bardd: Iestyn Tyne
Cliciwch yma neu ar y ddelwedd i ddarllen y darn yn llawn. Darn a gyhoeddwyd yn wreiddiol yng ngholofn Manon Steffan Ros yng nghylchgrawn Golwg ar 7 Chwefror 2019 i nodi Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl Plant.

 

 

 

'Ga' i beidio?' - Cerdd ar achlysur y Nadolig 2018. Bardd: Karen Owen.

 

Cerdd o gasgliad Ela.
Cliciwch i ddarllen mwy o'i gwaith!
'Rheda' - cerdd gan unigolyn sy'n deithwraig brwd.
Bardd: Llio Maddocks

Tachwedd - trac oddi ar albym Lleuwen, 'Tân'. Cân sy'n berthnasol i bobl sy'n byw gydag anhwylderau tymhorol. 

Cliciwch yma i ddarllen y geiriau'n llawn.

Cerdd a gyfansoddwyd mewn ymateb i 'Blue Monday' gan Iestyn Tyne fel rhan o brosiect Bardd y Mis Radio Cymru ym mis Ionawr 2017.
Mae'r gerdd hefyd wedi'i chyhoeddi yn ei gyfrol gyntaf, 'Addunedau'.
Cerdd gan y bardd Hywel Griffiths, i'w wraig Alaw.
Cyhoeddwyd yn ei gyfrol Llif Coch Awst (golygwyd gan Barddas)
Ar gael mewn siopau Cymraeg lleol ac ar wefan Gwales am £8.95
Cerdd gan y bardd Hywel Griffiths, i'w wraig Alaw.
Cyhoeddwyd yn ei gyfrol Llif Coch Awst (golygwyd gan Barddas)
Ar gael mewn siopau Cymraeg lleol ac ar wefan Gwales am £8.95
Celf a grewyd ym Mangor yn ystod yr Hydref eleni (2017) i guddio gwaith adeiladu. Dylunyd: Pete Jones petejonesart.com
'Peidiwch a bod ofn gofyn am gymorth'
Celf a grewyd ym Mangor yn ystod yr Hydref eleni (2017) i guddio gwaith adeiladu.
Dylunydd: Pete Jones
petejonesart.com

 

 

 

Cerdd a gyfansoddwyd ar gyfer cyhoeddiad yng nghyfrol Gyrru drwy Storom (Golygydd: Alaw Griffiths.  Gwasg: Y Lolfa) Bardd: Iwan Rhys
Cerdd a gyfansoddwyd ar gyfer cyhoeddiad yng nghyfrol Gyrru drwy Storom (Golygydd: Alaw Griffiths. Gwasg: Y Lolfa)
Bardd: Iwan Rhys
Pwt o ddarn rhyddiaith greadigol Iwan Foulkes i'w fam a phawb arall a gaiff eu heffeithio gan iselder dwys. Cliciwch ar y llun neu yma i ddarllen y darn cyfan.

 

 

'Hedfan awyren' - Manon Steffan Ros. Un o golofnau Manon i gylchgrawn Golwg 360, a gyhoeddwyd yn ddiweddarach fel rhan o'i chyfrol, 'Golygon' (2017). Cliciwch yma i ddarllen y darn cyfan.
Cerdd a'i chyfansoddwyd ar Ddiwrnod Iechyd Meddwl y Byd 2017 Bardd: @osianrhysjones osian.cymru
Cerdd a gyfansoddwyd ar Ddiwrnod Iechyd Meddwl y Byd 2017
Bardd: Osian Rhys Jones
osian.cymru
Delwedd a grewyd ar Ddiwrnod Iechyd Meddwl y Byd 2017 Dylunydd: @EfaLois
Delwedd a grewyd ar Ddiwrnod Iechyd Meddwl y Byd 2017
Dylunydd: Efa Lois  | Tumblr
Parhau i ddarllen → Cerdd yn portreadu gwewyr meddwl unigolyn wedi'i threisio. Bardd: Llinos Dafydd
Parhau i ddarllen →
Cerdd yn portreadu gwewyr meddwl unigolyn wedi'i threisio.
Bardd: Llinos Dafydd

Cerdd fuddugol Cadair y Dysgwyr, Eisteddfod Genedlaethol Meifod 2015. Bardd: Miri Collard

Cerdd fuddugol Cadair y Dysgwyr, Eisteddfod Genedlaethol Meifod 2015.
Bardd: Miri Collard

 

Dylunydd: Efa Lois 29 Hydref 2017
Dylunydd: Efa Lois  |  Tumblr
29 Hydref 2017

 

 

 

Darllenwch y darn llawn → Monolog Luc Estevez; daeth ei wraidd o fywydau rhai oedd yn byw gydag Anhwylder Gorfodaeth Obsesiynol (OCD)
Darllenwch y darn llawn →
Monolog Luc Estevez; daeth ei wraidd o fywydau rhai oedd yn byw gydag Anhwylder Gorfodaeth Obsesiynol (OCD)

 

 

Dylunydd: Efa Lois 29 Hydref 2017
Dylunydd: Efa Lois  |  Tumblr
29 Hydref 2017
Cerdd a gyfansoddwyd yn ôl ym Mawrth 2015 gan Gwen Goddard
Cerdd a gyfansoddwyd yn ôl ym Mawrth 2015 gan Gwen Goddard
Rhannu