‘Rhyddhau’r Cranc’ – Malan Wilkinson : Heno S4C

Lansiodd Malan Wilkinson o Gaernarfon ei chyfrol gyntaf, ‘Rhyddhau’r Cranc‘, yn ddiweddar, sy’n sôn am ei brwydr hi â’i hiechyd meddwl.

‘Mae wedi bod yn frwydr hir, ond dwi’n meddwl bod rhannu wedi fy helpu i ar hyd y daith’


Rhannu

Effaith cerddoriaeth – Rich Jones : Hansh

Rich Jones yn esbonio sut mae cerddoriaeth yn ei helpu i ddelio â chyflyrau iechyd meddwl.


Rhannu

Gorbryder Cymdeithasol – Arddun Rhiannon

Arddun Rhiannon yn trafod ei gorbryder cymdeithasol mewn sgwrs agored a gonest ar Radio Cymru.


Rhannu

Catherine yn rhannu ei phrofiad o iselder ôl-enedigol : Ffit Cymru

Ar Ffit Cymru, mae Catherine yn agor fyny am ei phrofiad o iselder ar ôl geni wrth iddi gael sgwrs gyda Rae.


Rhannu

Gorbryder a phrifysgol: cyngor Arddun Rhiannon

Dyma Arddun Rhiannon yn trin a thrafod materion iechyd meddwl a hefyd yn sôn am ei phrofiadau ym Mhrifysgol Bangor.

Roedd Arddun yn poeni wrth baratoi at ei hamser fel myfyrwraig ym Mhrifysgol Bangor, sut y byddai’n ymdopi â’r gorbryder roedd hi wedi bod yn byw ag o ers rhai blynyddoedd, a sut byddai’n cadw rheolaeth arno. Fel myfyrwraig drydedd blwyddyn bellach, mae’n adrodd nad oedd y profiad yn un negyddol o gwbl, a dyma hi’n egluro pam:


Rhannu

Stori Curtis – FFIT Cymru

Mae Curtis Lewis wedi bod yn byw ag Anhwylder Gorfodaeth Obsesiynol (OCD) ers rhai blynyddoedd. Yn ei fideo isod mae’n siarad â Lisa Gwilym, cyflwynydd FFIT Cymru, am ei brofiadau â’r cyflwr a sut mae’n effeithio ar ei fywyd ef.


Dolenni perthnasol:

Rhannu

Ymladd i guro iselder : Hansh

Ydych chi’n ymladd yn erbyn iselder? Dyma stori Elena…


Rhannu