Erthyglau

Jeremy Turner

TU FEWN TU FAS – cynhyrchiad theatr mewn addysg i blant 8 – 12 oed

Yn dilyn cyfres o gynhyrchiadau i blant gwahoddwyd cwmni theatr Arad Goch i gyfrannu erthygl am y broses o gyflwyno cynhyrchiad theatrig i blant oedd yn trafod elfennau o iechyd a lles meddyliol.

Rhestr Ddarllen meddwl.org

Dyma restr ddarllen i’r Cyngor Llyfrau i nodi Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl 2020.

Pecyn gwybodaeth a chymorth iechyd meddwl CFfI Cymru

Pecyn gan CFfI Cymru sy’n cynnwys gwybodaeth a chymorth i rai sy’n dioddef o gyflyrau iechyd meddwl.

OCD a’r Coronafeirws

Gall ymateb y rhai hynny ohonom sy’n orbryderus, yn enwedig os yw’n ymwneud â heintio, i argyfwng iechyd fod yn eithafol.

Cyfreithwyr Monaco

Coronafeirws ac absenoldebau: eich hawl i dderbyn tâl: Cyfreithwyr Monaco

Dyma erthygl gan Monaco Solicitors ynghylch eich hawliau yn y gweithle yn ystod yr achos Coronafeirws.

Gofalu am eich iechyd meddwl yn ystod Covid-19

Ceisiwch aros mewn cysylltiad Yn ystod adegau o straen, rydym yn gweithio’n well mewn cwmni a …

Llifogydd ac iechyd meddwl

Yn ogystal â’r difrod i eiddo, mae llifogydd yn aml hefyd ergyd feddyliol.

Iechyd meddwl – Beth ddylwn i ddweud?

Beth ddylwn i ei ddweud, ac osgoi ei ddweud, wrth rywun sydd â salwch meddwl?

Codi arian i meddwl.org…

Rydyn ni’n lwcus iawn bod nifer o grwpiau wedi dewis codi arian i meddwl.org drwy weithgareddau amrywiol – diolch o galon i bob un.

Dr Gwyn Roberts

Dibyniaeth: “Nid pam y dibyniaeth, ond pam y boen”

Dyma erthygl gan Dr Gwyn Roberts, Meddyg Arbenigol mewn Dibyniaeth.

Sut i ofyn am gymorth

Dyma ganllawiau ar gyfer cymryd y camau cyntaf, gwneud penderfyniadau a dod o hyd i’r gefnogaeth sy’n iawn i chi. 

Y Menopos ac Iechyd Meddwl

Mae’n rhan naturiol o fywyd – ond dyw hynny ddim yn golygu ei fod yn syml bob amser.