Creadigol

Barddoniaeth, ysgrifau, gwaith celf a cherddoriaeth sy’n ymwneud ag iechyd meddwl.

Elen Reader

Sathrwn ar Stigma

Gydag amser, amynedd ac ymwybyddiaeth Daw Maddeuant – i raddau Dealltwriaeth – bron iawn Derbyn – hyd braich.

Katie Dunwoody

Gobaith

Dim digon o “likes” Dim digon o sylwadau, Pryd ‘di’r amser i agor ein llygadau?

Kayley Sydenham

Caethiwed

*Rhybudd cynnwys: hunan-niweidio* Gwên ffug feunyddiol i osgoi’r cwestiynau; Ond dw i ffili, jest stopio – Oherwydd ma’r gaethiwed ‘ma yn obsesiwn.

Kayley Sydenham

Rhyddhad

Casglaf law, fel petawn i’n gwmwl wrth i’m hemosiynau dywyllu fy meddwl, a phan ddaw popeth yn ormod, bob hyn a hyn, pan dw i’n teimlo’n drwm, gadawaf i’r dŵr ddisgyn.

Anni Llŷn

Weithiau

Weithiau ti’n ofnus, a ti ddim yn siŵr pam. Weithiau ti ond isho aros efo mam.

Alice Jewell

Adre

Wy ti ‘di ymgartrefi ger bron Duw, a minnau’n aros yn dy ‘stafell fyw?

Alice Jewell

Twyll

Yn dy ben troella’r gwenwyn, dy chwerthiniad mor wag ag adfail, dy feddyliau yng nghlwm yn nwylo’r cythraul.

Elin Angharad Davies

Blwyddyn newydd well

Fe gofiwn am anwyliaid cu A gollwyd ‘leni’n greulon Trysorwn yr atgofion lu A’u cadw’n nwfn ein calon.

Elin Angharad Davies

Dolig

Does dim angen bod yn ferthyr. Gwisgo gwên, cael hwyl a sbri. Bydda’n glên a thi dy hunan. Gwna yr hyn sy’n iawn i ti.

Elin Angharad Davies

Un

Un anrheg yn llai dan y goeden. Un gadair yn llai wrth y bwrdd. Un cerdyn yn llai i’w ‘sgrifennu. Un annwyl yn llai yn y cwrdd.

Eifion Wynne

Y Meddyg

Pan fo’r ffliw yn ein llethu gall meddygon ei drechu.

Iestyn Gwyn Jones

‘Tu ôl i’r Wên’

Cân gan Iestyn Gwyn Jones i gyd-fynd â’n podlediad newydd, ‘Tu ôl i’r wên’.