Creadigol

Barddoniaeth, ysgrifau, gwaith celf a cherddoriaeth sy’n ymwneud ag iechyd meddwl.

Laura Kelly Fanucci a Glesni Williams

‘Pan fydd hyn i gyd drosodd’

Cerdd gan Laura Kelly Fanucci a gyfieithwyd gan Glesni Williams.

Manon Lois Williams

Cara dy hun

Artist: Manon Lois Williams ~ Blaguro

Manon Lois Williams

Cofia dy werth

Artist: Manon Lois Williams

Rhian Evans

‘Cofia’ – Rhian Evans

Cerdd gan Rhian Evans

Llio Maddocks

‘Thought Spirals’ – Llio Maddocks

Cerdd am reoli pwl o banig gan Llio Maddocks.

Heledd Owen

Cofia pa mor bell wyt ti wedi dod

Dyluniad gan Heledd Owen yn rhan o’n prosiect ‘Meddwl ar Ddydd Llun’.

Sara Louise Wheeler

‘Pan na ddaw’r awen’ – Sara Louise Wheeler

Cerdd gan Sara Louise Wheeler.

Tudur Hallam

‘Portread o Forwr’ – Tudur Hallam

Cerdd gan y bardd Tudur Hallam i’w frawd, Trystan, yn ystod cyfnod o iselder.

Tudur Hallam

‘Cariad’ – Tudur Hallam

Cerdd gan y bardd Tudur Hallam am gyfnod o iselder.

Anna Gwenllian

Edrych ar ôl dy hun

Dylunydd: Anna Gwenllian

Alffa

‘Babi Mam’ – Alffa

“Y tueddiad mewn caneuon fel hyn ac am y pwnc penodol ydi i drafod sut bod dyn ddim yn fod i grio”

Anni Llŷn

‘Rydw i’n cyfri’ – Anni Llŷn

Cerdd a gyfansoddwyd gan Anni Llŷn ar Ddiwrnod Iechyd Meddwl y Byd 2019 mewn ymateb i erthygl ar ein gwefan.